26 квітня 2022 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) прийняла рішення про зупинення дії низки ліцензій, які фактично зупиняють провадження діяльності зі зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, провадження діяльності на об’єктах з поводження з РАВ та здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

Зокрема мова йде про зупинення дії таких ліценцій:

— № ЕО 000040 на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «зняття з експлуатації» блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС.

— № ОВ 001092 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів» (експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)).

— № ОВ 001094 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів» (експлуатація комплексу НБК-ОУ).

— № ОВ 001095 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів» (експлуатація Тимчасового сховища твердих відходів ІІІ групи (високоактивних відходів), низько- і середньоактивних довгоіснуючих відходів (ТС ВАВ та НСА-ДІВ)).

— № ОВ 001096 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів» (Введення в експлуатацію Установки з вилучення твердих радіоактивних відходів (УВТВ) і Заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) Промислового комплексу з поводженню з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ)).

— № ОВ 010950 на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

ДІЯРУ обґрунтовує таке рішення тим, що після тривалої окупації військами російської федерації ДСП ЧАЕС не спроможна дотримуватися умов провадження вищезгаданих видів діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

«На мій погляд, позбавлення ліцензій підприємства, яке навіть у період окупації зуміло забезпечити безпеку на промисловому майданчику та зберегло повний контроль над ядерними установками, ядерними матеріалами та радіоактивними відходами, є недолугим рішенням, яке дестабілізує роботу підприємства, внесеного до списку стратегічних об’єктів нашої держави, або ж свідомим саботажем. Я вже дав доручення для підготовки відповідних пояснень», — зауважив виконувач обов’язків генерального директора Валерій Сейда.

«Ми впевнені, що дія ліцензій буде поновлена після надання ЧАЕС регулятору обґрунтувань, що підтверджують відсутність порушень, які могли б стати підставою для зупинення дії цих ліцензій. ДСП ЧАЕС надасть докази, що підприємство спроможне дотримуватися умов провадження діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки» — коментує начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.

Фото: Фейсбук