Автори списку оцінюють майже 20 тисяч навчальних закладів.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка четвертий рік поспіль і єдиний серед закладів вищої освіти України представлений у світовому рейтингу університетів та наукових установ від консалтингового центру CWUR.

КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до ТОП серед 19 788 університетів світу. Також до рейтингу потрапили декілька наукових інституцій Національної Академії Наук України: Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, Інститут ядерних досліджень, Інститут кібернетики, Інститут сцинтиляційних матеріалів, Інститут теоретичної фізики.

Загальний рейтинг створюють за сімома критеріями: якість освіти (25%), зайнятість випускників (25%), якість підготовки професорсько-викладацького складу (10%), число опублікованих досліджень (10%), кількість публікацій у провідних журналах (10%), кількість статей у впливових виданнях (10%) і цитованість робіт із афіліацією університету (10%).

Показник якості освіти вимірюється за кількістю випускників, удостоєних міжнародних нагород, зіставно до масштабів університету. Працевлаштування випускників обчислюють за кількістю випускників, які очолюють провідні компанії. Рейтинги з предметів ґрунтуються на кількості наукових статей у провідних журналах. Дані для цього показника укладачі рейтингу отримують від компанії Clarivate Analytics, якій належить база даних Web of Science.

Фото: Фейсбук